Publicatie: Impuls voor samenwerken

De afgelopen jaren heeft het Kwaliteitsteam Samenwerken geprobeerd om mensen weer in staat te stellen samen een mooi project te maken. Gebiedsontwikkelingen zijn uniek, maar de daarbij horende problemen meestal niet. In zulke projecten komen alle betrokken partijen elkaar ècht tegen, in positieve en negatieve zin. Het blijft ook lastig: goed je rol spelen, elkaar vertrouwen in plaats van wantrouwen, elkaars cultuur accepteren, anderen proberen te begrijpen. Maar dwars door ogenschijnlijke belemmeringen, verschillende werkculturen of simpelweg onbegrip speelt toch het gemeenschappelijk belang: samen een belangrijke gebiedsontwikkeling zien te realiseren.

Het Kwaliteitsteam is bij acht projecten van gebiedsontwikkeling langsgegaan en daarvan hebben zij een publicatie opgesteld. Per werkbezoek worden kort het project zelf en de bevindingen van het bezoek beschreven. Regie en opdrachtgeverschap, verantwoording en mandaat, gezamenlijkheid weten te creëren en de specifieke persoonlijke kwaliteiten van de spelers: dat zijn hier centrale thema’s. Daarna volgen per bezoek de lessen voor het vervolgtraject: hoe kunnen we de samenwerking tussen markt en overheid verder brengen? De publicatie is hier te downloaden.