Meldpunt gestagneerde projecten

Op initiatief van RBON en de provincies Overijssel en Gelderland is een meldpunt opgericht waar gestagneerde bouwprojecten kunnen worden gemeld. Aanleiding daarvoor zijn signalen uit de bouwpraktijk dat projecten die stagneren niet altijd zichtbaar zijn en dat de oorzaak daarvan vaak onduidelijk is. Dat geldt vooral voor kleinere (MKB) projecten. Het meldpunt is bedoeld om gestagneerde projecten zichtbaar te maken en om actie te ondernemen om deze projecten doorgang te laten vinden. Deze werkwijze is inmiddels meerdere malen succesvol toegepast.


Stagneert uw project?
U kunt hierbij denken aan projecten waar in de markt wel vraag naar is, maar die stagneren door knelpunten met betrekking tot financiering, garantstelling of vergunningverlening. Via het meldpunt gaat RBON na of partijen met elkaar in gesprek kunnen worden gebracht om oplossingen te bedenken. Heeft u als ondernemer ook een gestagneerd project en wilt u graag samen met RBON kijken wat de mogelijkheden zijn om het project vlot te trekken? Download het intakeformulier om uw gestagneerde project te melden.