Werkconferentie geïntegreerde contracten

Werkconferentie
‘Anders risico’s beheersen bij
geïntegreerde contracten’

Geïntegreerd contracteren bieden kansen voor nieuwe vormen van samenwerking. De praktijk in Oost Nederland loopt wel aan tegen lastige discussies over risicobeheersing. Die willen we graag voorkomen. Van denken naar doen!

Op 7 oktober 2016 deelden bijna 60 ervaren projectmanagers van marktpartijen, waterschappen, gemeentes en provincies in Oost Nederland hun ervaringen over toepassing van de UAVgc. Een unieke groep professionals. Met praktische aanbevelingen als resultaat. Initiatiefnemer voor deze werkconferentie was Regieraad Bouw Oost Nederland, waarin Bouwend Nederland, waterschappen, provincies, gemeenten en marktpartijen zijn vertegenwoordigd.

Aanleiding

Afgelopen jaar hebben diverse kopstukken uit bouw en overheid deze problematiek via Cobouw onder de aandacht gebracht. Overheden willen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor werken bij de markt leggen, in de vorm van geïntegreerde contracten. Veel GC-projecten lopen prima, maar sommigen blijken in problemen te komen als gevolg van risico’s. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vragen zich af hoe ze anders invulling kunnen geven aan het gezamenlijke projectbelang om risico’s beter te beheersen. 

Ondernemer Gerrit Jan van de Pol (GMB) vertelt hoe ook zijn Infra-onderneming worstelt met het beheersbaar krijgen van risico’s. En zo zijn er velen. Bouwbedrijven zijn inmiddels ook anders gaan aankijken tegen de rol van de opdrachtgever. Als een mogelijk risico daadwerkelijk optreedt, dan kijken opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar aan. Dan ontstaan er discussies en/of verharding van verhoudingen over de effecten van verstoringen die tot significante effecten op het project leiden, zoals de invloed van kabels en leidingen, discutabele informatie van de opdrachtgever of belemmeringen vanuit de omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot schade voor zowel opdrachtnemer, opdrachtgever als het projectbelang. De schade komt niet zozeer voort uit slechte wil of gebrek aan professionaliteit, maar ‘overkomt opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Transparant samenwerken

Ander samenwerkingsgedrag is een belangrijke verbeterrichting om risico’s beter beheersbaar te maken. Dat lijkt logisch, maar uit de praktijk blijken er de nodige valkuilen, die in de conferentie worden besproken. Alleen goed individueel samenwerkingsgedrag is niet voldoende, zo wordt in de discussies van experts wel duidelijk. 

Ondernemers Gerrit-Jan van de Pol (GMB), Rob Alberti (NTP Infra), Marcel Vorgers (Arcadis), professor André Dorée (Universiteit Twente) en Patrick Blom (Waterschap Vallei en Veluwe) brachten hun ervaringen en visie in tijdens deze werkconferentie. De dagvoorzitter Jos Penninx (burgemeester van Voorst en voorzitter van Stadswerk) wist op authentieke wijze scherpte aan de discussie te geven. 

Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON) beraadt zich op een verdere verdieping van uitkomsten.

Nadere informatie
Wilt u nadere informatie? Download hieronder het verslag van werkconferentie en de gepresenteerde sheets. Nog meer weten?

Neem dan contact op met Paul Kuijpers of Miriam Nijhof (telefoon 0570-628474).

Verslag en presentaties

Klikt u hier voor het verslag

Klikt u hier voor de presentatie van de bijeenkomst

Klikt u hier voor de presentatie van Antione Broesterhuizen

Klikt u hier voor de presentatie van Gerrit Jan van der Pol

Klikt u hier voor de presentatie van Marcel Vorgers

Klikt u hier voor de presentatie van workshop A, van Marcel Vorgers