RBON werkconferentie 9 oktober

‘Versneld circulair in Infrabouw – Oost Nederland’


Op maandag 9 oktober organiseert de RBON de werkconferentie 'Versneld circulair in Infrabouw'. In de werkconferentie komen beïnvloeders vanuit overheden (gemeentes, waterschappen, provincies), marktpartijen en kennispartijen samen.
De inloop is om 8 uur en de conferentie vindt plaats bij Waterschap Vallei Veluwe in Apeldoorn.

De circulaire economie begint op meer plaatsen zichtbaar te worden. Dat leeft niet alleen sterk bij de overheid, maar zeker ook bij het bedrijfsleven. Ervaringen maken duidelijk dat circulaire ontwikkelingen vooral versnellen als overheden en marktpartijen bereid zijn om open het gesprek over de mogelijkheden en voorwaarden aan te gaan. En dat gaan we in de komende RBON werkconferentie doen!

Studententeams van de Universiteit Twente nemen ons mee in hun toekomstvisie op circulaire rioolsystemen. Hoe gaat dat werken en wat betekent dat voor de samenwerking? En welke verrassende opbrengsten heeft de circulaire economie uitvraag van de gemeente Apeldoorn opgeleverd? De spelers uit de praktijk gaan hun ervaringen en inzichten met u delen! Als u een idee bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie in Oost Nederland, dan is dit een niet te missen bijeenkomst.
Waarom dit initiatief?

De bouw- en infrasector in Oost Nederland is een van de belangrijkste bedrijfstakken uit de regio. En een vitale bedrijfstak met innovatief vermogen. Ook op het gebied van circulariteit is Oost Nederland bezig zich te onderscheiden.

Waar opdrachtgevers om innovaties vragen, is de sector tot veel in staat. Maar circulariteit gaat wel verder dan een reguliere uitvraag. Het heeft invloed op eigendomsverhoudingen, risicoverdeling en bijvoorbeeld ook op verdienmodellen in de keten. Dat zijn grote omschakelingen. Maar je kunt ook kleiner beginnen. Het is de kunst van de overheid om hier de juiste vragen te stellen. En het is de kunst van de marktpartijen om dit overtuigend en rendabel te kunnen organiseren. Welke ruimte geven we elkaar daarbij?

In de boven- en ondergrondse infrastructuur in Nederland gaat veel geld en veel materialen om. Neem bijvoorbeeld de opgave rond het vervangen van rioolstelsels. Kan dat circulair? En willen we dat circulair? En wat is dan onze volgende stap?

Wie nemen dit initiatief?

De werkconferentie wordt georganiseerd door Regieraad Bouw Oost Nederland. Daarin werken o.a. Bouwend Nederland, de twee oostelijke provincies, en een vertegenwoordiging van gemeentes en marktpartijen samen om nieuwe ontwikkelingen te bespoedigen. Voor meer informatie, klik hier.

Wie doen er mee?

Vanuit meerdere disciplines worden koplopers persoonlijk uitgenodigd, allen afkomstig uit Oost Nederland. Het gaat dan om beïnvloeders vanuit de overheden (provincies, gemeentes, waterschappen) en vanuit de marktpartijen (aannemers, toeleveranciers, ingenieursbureaus). Er ook vertegenwoordigers vanuit de Universiteit Twente en experts op circulaire economie zijn actief op de werkconferentie. Een studententeam zal ons meenemen in hun toekomstvisie op een boeiende case. Geen groot maar wel een select deelnemersveld.

Wat willen we bereiken?

Het gaat heel concreet om uw ‘next step’. De bijeenkomst zal duidelijk maken waar we al staan, maar zal vooral ook helpen om volgende stappen te zetten in de richting van extra circulariteit. Wat kan de markt al? Hoe gaan we om met nieuw eigenaarschap? Hoe kom je samen tot de juiste business case? Etc.

Het gaat om een interactieve werkconferentie, dus u zult nadrukkelijk in gesprek gaan met andere deelnemers.


Programma (maandag 9 oktober)

8.00 - 8.30 Inloop
8.30 - 12.30 Ontwikkeling in Oost Nederland.
Korte scan onder de deelnemers. Waar staan we met de circulaire economie in de infrabouw in Oost Nederland?

Circulaire uitvraag

De gemeente Apeldoorn deed een ambitieuze circulaire uitvraag. En was verrast door de respons in de markt. Hoe deden ze de uitvraag? En hoe werd deze uitdaging opgepakt door marktpartijen?

Inzoomen op een case
Nederland kent een grote vernieuwingsopgave van haar rioolsystemen. Kunnen we dat beter maar direct circulair oppakken? Hoe kijkt de volgende generatie daar tegenaan?

Studentenchallenge
Vier studententeams van de Universiteit Twente nemen ons mee in hun visie op de circulaire toekomst van rioolsystemen.

Parallelle Interactieve adviesloketten

Opdrachtgevers en marktpartijen worden uitgenodigd om rond hun ambities en
vraagstukken het gesprek aan te gaan. Marktpartijen met ervaring bieden
handvatten voor een op innovatie gerichte manier van uitvragen van
circulair inkopen en bespreken uw kansen. Dit is de manier om snel praktisch van start te gaan.

Paneldiscussie
Bespreken van de oogst van deze ochtend. Afsluitende paneldiscussie, onder leiding van dagvoorzitter Jos Penninx (Burgemeester van Voorst & voorzitter van Stadswerk)
12.30 Einde. Op weg naar uw volgende afspraak


Bevestig ons uw deelname

We streven een goede balans van deelnemers na, en zodoende worden ook gewerkt met persoonlijke uitnodigingen. U bent van harte uitgenodigd en we zijn blij als u ons snel laat weten of u komt. Wij bevestigen dan uw deelname. Dus bent u gemotiveerd en past het in uw agenda? Wacht niet en meld u direct hier aan. (Het aantal deelnemers is beperkt)


Wij hopen u te verwelkomen op tot 9 oktober!