Werkgroep AanbestedenLeden

J. Penninx (voorzitter)
R. Alberti
P. Blom
J. Boes
E. Bosma
A.G. Dorée
L. Engelsman
M. Jordens
A. Jorna
R. van der Krol
S. Lubberhuizen
P. Kuijpers (procesmanager)
Gemeente Voorst 
NTP Groep
Waterschap Veluwe
Universiteit Twente
Gemeente Tubbergen
Universiteit Twente
Provincie Overijssel
Bouwend Nederland Regio Oost
Provincie Gelderland
Arcadis Nederland
Stadswerk/Gemeente Apeldoorn
Balance & Result

Aanleiding

Door de nieuwe aanbestedingswet verandert de vorm van aanbestedingen en kunnen opdrachtgevers meer waarde voor hun geld krijgen. Ook kunnen de kennis en kunde uit de markt beter worden benut. Het resultaat is dan meer waarde voor de opdrachtgever (‘best value’), betere processen en een beter product. Voorwaarde is projecten te gunnen op meer criteria dan op prijs alleen.
Het EMVI-model’ (Economisch meest voordelige inschrijving) is in de wet verankerd. Dit model kan door opdrachtgevers op verschillende manieren in praktijk worden gebracht, met uiteenlopende resultaten. 'Gunnen op waarde' is een beproefd model dat zowel door grote als kleine opdrachtgevers ingezet kan worden om oplossingen te genereren voor ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken. Ook het MKB is in staat om kleinere design- en constructprojecten en PPS aan te pakken. De EMVI-methodiek is inmiddels regelmatig toegepast door toonaangevende opdrachtgevers, die hun ervaringen graag met collega’s delen. 

Doelstelling

De Werkgroep Aanbesteden heeft als doelstelling om vernieuwend opdrachtgever- én opdrachtnemerschap te stimuleren door innovatief aan te besteden en te contracteren.
De werkgroep maakt de methodiek ‘Gunnen op waarde’ en EMVI inzichtelijk als middel om meer uit de markt te halen, houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen in de regio op het gebied van aanbestedingen en draagt kennis en kunde uit. De werkgroep organiseert hiervoor bijeenkomsten waarbij praktische kennis en kunde worden uitgewisseld waarmee men echt aan de slag kan. De bijeenkomsten worden afgesloten met het beantwoorden van de vraag: ‘Wat ga ik er morgen mee doen?’. Onderstaand zijn de speerpunten uit het visiedocument benoemd:
  • Innovatieve aanpak bij decentrale overheden
  • In selecties past performances meewegen
  • Duurzaam inkopen & aanbesteden, sociaal aanbesteden (SROI)
  • Aanbesteden en MKB
  • Bouwteam niet te vergeten …
  • Leidraad Aanbesteden
  • Verbinden met landelijke initiatieven

Werkwijze

De werkgroep wil enkele keren per jaar naar buiten treden in de vorm van themasessies. Naast inhoudelijke thema’s Design & Construct, EMVI en de effecten ervan op de organisatie,.komen houding, gedrag en beleid aan de orde. We kunnen onze pijlen richten op degenen die op de drempel staan of de groep die niet wil. Wanneer nodig wordt aanvullende expertise ingeschakeld. De themasessies volgen de speerpunten die eerder zijn benoemd en kunnen op drie manieren plaatsvinden:
  • Incompany bij een gemeente, waterschap of provincie
  • De werkgroep nodigt zelf relaties uit
  • De werkgroep heeft spreektijd tijdens een bijeenkomst van de partijen uit het netwerk  

EMVI-buddy

EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij de opdrachtgever gunt op kwaliteitsaspecten) is doorlopend in ontwikkeling. Er wordt onderzocht hoe de EMVI-buddy kan worden geoperationaliseerd, met als doel collegiale kennisuitwisseling tussen overheden (gemeentes, provincie, Rijkswaterstaat).  

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).