Werkgroep Transitie Vastgoed

Leden


T. Sweringa, Voorzitter Oost Flevoland Woondiensten
J. van Dijk MTB Architecten
L. Engelsman Provincie Overijssel
T. van Es Gemeente Apeldoorn
A. van Gijssel Aedes
M. Kemperman Provincie Gelderland
F. Holleman BPD
P. Wisman Unica
H. Langes Provincie Gelderland
A. Potze Provincie Overijssel
H. Rosink Kamer van Koophandel
G. Salemink Saxion
L. Schmid Xpertise Wonen
D. J. Klaassen Klaassen Groep
B. van der Veen Hoogeschool Utrecht
R. van Wijk Hogeschool Arnhem Nijmegen
J. LodemaHogeschool Windesheim
R. ter Hoek Bouwend Nederland Regio Oost
J. Straatman Balance & Result
M. Nijhof (procesmanager) Balance & Result


Aanleiding

De samenleving vraagt om vergaande vermindering van het fossiele energiegebruik. Provincies, gemeenten, opdrachtgevers en de bouwsector hebben daar een belangrijke rol in. Zo willen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel de CO2-uitstoot sterk reduceren door het fossiele brandstofverbruik te verminderen. Binnen enkele decennia wil Oost Nederland energieneutraal zijn. De gebouwde omgeving zal vooral aan deze reductiedoelstellingen bijdragen door energiebesparing in de bestaande bouw en vervanging van oude woningen en gebouwen door nieuwbouw.

De gebouwde omgeving van de toekomst staat er nu al grotendeels. Gebouwen gaan tientallen tot honderden jaren mee en jaarlijks wordt maar een klein deel nieuwbouw toegevoegd. De bestaande voorraad vraagt wel voortdurend om aanpassing aan veranderende behoeften en gebruiksomstandigheden om aan de eisen van de tijd te blijven voldoen.


De ambitieuze doelstellingen zijn alleen realiseerbaar door het inzetten van innovatieve producten en processen. Het klimaatbeleid en de ontwikkelingen in het vastgoed zijn zodoende een innovatiemotor en stimuleren de regionale economie en werkgelegenheid.

Doel

De werkgroep transitie vastgoed wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van duurzaam en energieneutraal vastgoed, dat blijft voorzien in de actuele behoefte. Daarbij ligt de focus op het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad en het aanpassen van deze voorraad op veranderend gebruik en functies.
Dit draagt tevens bij aan de versterking van de economische positie van het bedrijfsleven en de vergroting van de werkgelegenheid. De werkgroep zal zich in samenwerking met andere relevante stakeholders inzetten voor de opschaling van voorbeelden die navolging verdienen en het toegankelijk maken van de beschikbare kennis.


Werkwijze/activiteiten

Bij het realiseren van de doelstellingen spelen regionale overheden, het maatschappelijke middenveld en ondernemers een grote rol. De werkgroep transitie vastgoed van de Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON) constateert dat de initiatieven in de regio zich tamelijk solitair ontwikkelen. Het is nodig om hun zichtbaarheid te vergroten voor de direct betrokkenen onderling en naar de regio als geheel en om navolging en opschaling van goede voorbeelden (experimenten, pilots) te stimuleren.

De werkgroep wil haar doelstellingen realiseren door:

  • zich te richten op de bestaande voorraad gebouwen
  • het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
  • het verbeteren van de organisatie en processen in de bouwketen

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Jan Straatman j.straatman@balance-result.nl